روشهای ارتباط باما

تلفن تماس :
تلفن شرکت
۰۲۱-۸۸۷۲۸۰۴۲
سامانه پیامکی
۳۰۰۰۵.۸۳۳.۸۳۳.۸۳۳
ایمیل ها :
ایمیل شرکت
info @t rosependar.ir
ایمیل پشتیبانی
support @t rosependar.ir
ایمیل مدیریت
ceo @t rosependar.ir
شبکه های اجتماعی :
صفحه اینستاگرام
https://www.instagram.com/pendarsys
کانال تلگرام
https://t.me/BitaTadbir
فیسبوک
https://facebook.com/rosependar
نشانی :
آدرس شرکت
ایران - تهران - خ فتحی شقاقی

 

© r.p.s ™ .   Powered by RoseCMS