• اخبار تکنولوژی
  • اخبار اقتصادی
  • اخبار عمومی
جمله «همیشه حق با مشتری است» را به قدری زیاد شنیده اید که به نظر می رسد حقیقتی محض باشد. اما آیا واقعا اینطور است؟ در واقع، کسب و کارهایی که عملکرد خوب دارند، هر زمان که مشتری شکایتی می کند، نباید خود را مقصر محض بدانند. سه موقعیت را باید بشناسیم که در آن نه تنها حق با مشتری نیست، بلکه بهترین کار این است که بر موضع خود پافشاری کنید.     » ادامه...
تلفن فروش ۶۶۹۷۶۰۸۵
تخفیف بهاری ۲۰ درصد